Điều khoản và Điều kiện

Cập nhật lần cuối: 27/11/2017

Tóm tắt

Các điều khoản và điện kiện này được coi là đã được chấp nhận khi bạn bấm vào “Tôi đồng ý” và gửi đơn đăng ký (Khoản 2).

Mọi chi phí được liệt kê trên trang Web đều đã bao gồm thuế GTGT.

Khoản phí đặt cọc như được thông báo trên Hóa đơn phải được thanh toán trước và sẽ không được hoàn trả lại trừ khi GoLaunch huỷ dịch vụ trước ngày lên sóng trang Web. (Khoản 7 và 10)

Chi phí ban đầu cho gói tiêu chuẩn cho phép việc sử dụng một Website gồm 3 trang trong vòng 12 tháng nhằm quảng bá Nhà hàng của bạn. Bố cục trang Web dựa vào template trang Web của GoLaunch có thể được xem tại đây. (Khoản 3)

Trang Web vẫn thuộc quyền sở hữu của GoLaunch. Với khoản thanh toán của bạn, bạn có quyền sử dụng trang Web để quảng bá Nhà hàng của bạn. Khoản thanh toán ban đầu là để chi trả cho khoảng thời gian sử dụng 12 tháng, bao gồm cả việc thiết lập trang Web. Sau khoảng thời gian này, phí gia hạn 12 tháng tiếp theo phải được thanh toán nếu muốn trang Web tiếp tục hoạt động. (Khoản 3 đến 5,8,9)

Nếu khoản thanh toán không được thực hiện vào một ngày quy định gia hạn, hoặc bạn quyết định huỷ dịch vụ, trang Web sẽ được gỡ bỏ bởi GoLaunch. Bạn có quyền chuyển giao tên miền đăng ký sang tên của bạn và mua các tập tin với giá 6.000.000VND trong vòng 3 tháng kể từ ngày gia hạn hoặc ngày quyết định huỷ bỏ dịch vụ. (Khoản 9 đến 12)

GoLaunch có quyền rút khỏi dự án nếu nội dung không được cung cấp trong vòng 14 ngày kể từ ngày thanh toán tiền đặt cọc dự án hoặc khuyến nghị của chúng tôi về logo hay về hình ảnh trên trang Web không được thực hiện. (Khoản 6)

GoLaunch không phải chịu trách nhiệm cho bất cứ thời gian trang Web tạm ngừng hoạt động gây ra bởi lỗi của dịch vụ máy chủ. (Khoản 16)

Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc lấy và sử dụng bất kỳ tập tin hoặc thông tin nào thuộc bản quyền của bên thứ 3. Bạn phải bồi thường cho GoLaunch về bất kỳ khiếu nại nào do việc sử dụng nội dung không phù hợp. (Khoản 18 và 19)

1 Điều khoản và Điều kiện

Các điều khoản và điều kiện dưới đây áp dụng cho tất cả dịch vụ phát triển/thiết kế trang Web được cung cấp bởi GoLaunch (“GoLaunch”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) đến bạn (“Khách hàng”, “bạn”, “của bạn”).

2 Chấp nhận

Khách hàng không nhất thiết phải ký một văn bản chấp nhận các điều khoản và điều kiện để những điều này được áp dụng. Khi bạn hoàn thành đơn đăng ký và đánh dấu vào ô “Tôi đồng ý” trước khi nộp đơn đăng ký, có nghĩa là bạn đã hài lòng về các điều khoản áp dụng và đã chấp nhận đầy đủ các điều khoản và điều kiện này. Biểu mẫu đăng ký sẽ không thể gửi trước khi đánh dấu ô này.

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này. Bất cứ việc mua hay sử dụng các dịch vụ của chúng tôi đều được hiểu là bạn đã đọc và chấp nhận các điều khoản và điều kiện chúng tôi đưa ra.

3 Các giao phẩm

Gói tiêu chuẩn cung cấp việc sử dụng một Website có sẵn 3 trang trong vòng 12 tháng để quảng bá Nhà hàng của bạn. Bố cục trang Web giống y hệt với trang Web mẫu của GoLaunch được giới thiệu trên trang www.golaunch.site/restaurant/?lang=vi

Chi phí như được nêu rõ trên trang Web vào thời điểm chấp nhận sử dụng dịch vụ và bao gồm:

 • Viết một bài giới thiệu bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt (tối đa 200 từ) dựa vào tài liệu được cung cấp trong đơn đăng ký. GoLaunch sẽ không thực hiện các nghiên cứu bổ sung trước khi viết nội dung và sẽ không thêm các nội dung thông tin nào khác ngoài các thông tin bạn đã cung cấp trong đơn đăng ký.
 • Sao chép một thực đơn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt và chỉnh sửa nếu cần thiết (tối đa 600 từ). Việc này bao gồm kiểm tra lỗi sai trên tài liệu bạn cung cấp. Không bao gồm dịch thuật hoặc viết nội dung mới.
 • Thêm nội dung văn bản, hình ảnh, logo, bảng tin Facebook, tiện ích Tripadvisor và Bản đồ Google vào trang Web mẫu của GoLaunch.
 • Chỉnh sửa màu sắc hoặc mặt chữ cái trong trang Web mẫu, sử dụng màu sắc và phông chữ có sẵn của GoLaunch và bạn có thể chọn lựa trong Biểu mẫu cung cấp dữ liệu.
 • Lưu trữ trang Web trên máy chủ của GoLaunch trong vòng 12 tháng.
 • Đăng ký tên miền trong vòng 12 tháng. Chi phí này bao gồm tên miền có giá $19.99 hoặc thấp hơn cho một năm và không bao gồm gói premium hay đuôi .vn. Nếu bạn muốn một tên miền có đuôi .vn hoặc một tên miền premium thì bạn có thể tự mình mua tên miền và thay đổi máy chủ định danh đến máy chủ của GoLaunch.

Không áp dụng giảm giá đối với gói Tiêu chuẩn kể cả trong trường hợp khách hàng không yêu cầu một trong những dịch vụ kể trên.

Chi phí gói tiêu chuẩn không bao gồm:

 • Thiết kế hay vẽ lại logo
 • Viết nội dung thực đơn
 • Viết hoặc thêm nhiều hơn một ngôn ngữ
 • Mua nguồn ảnh
 • Hệ thống đặt bàn online, chức năng mua bán hoặc thanh toán

4 Quyền sở hữu

Trang Web thuộc quyền sở hữu của GoLaunch nhưng sẽ được dùng để quảng bá Nhà hàng của bạn với tên miền của bạn (tuỳ thuộc vào mức độ sẵn có). Các hình ảnh và nội dung văn bản vẫn thuộc bản quyền của bạn nhưng bạn trao cho GoLaunch quyền được sử dụng chúng trên trang Web (Khoản 19).

5 Thời điểm bắt đầu thoả thuận

Thoả thuận này, và thời điểm bắt đầu giai đoạn 12 tháng, có hiệu lực bắt đầu từ ngày bạn nộp đơn đăng ký và đánh dấu vào ô xác nhận là bạn đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Tất các ngày gia hạn sau này sẽ được tính kể từ ngày này.

6 Nội dung được yêu cầu bởi GoLaunch

Vào bước đầu của dự án, bạn phải cung cấp các đầu mục sau đây:

 • Hoàn thiện một mẫu đơn đăng ký bao gồm các đường link đến Facebook và Tripadvisor (nếu có)
 • Thông tin đăng nhập thang công cụ cho bảng điều khiển tên miền (nếu có)
 • Nội dung thực đơn bao gồm tên món ăn, miêu tả và giá tiền dưới dạng văn bản có thể chỉnh sửa như văn bản Microsoft Word hay Notes
 • Tập tin thiết kế logo ở định dạng tập tin Illustrator (.ai hoặc .eps) hoặc định dạng .png với nền trong suốt có kích thước file tối thiểu 500px wide với 72DPI. File định dạng flattened jpg là không phù hợp vì file này có nền màu.
 • Tối thiểu 4 hình ảnh chất lượng tốt – được đánh giá bởi GoLaunch – được cung cấp với định dạng ảnh đuôi jpgs với kích thước tối thiểu 1900px wide với 72DPI

6.1  Khách hàng không cung cấp những nội dung trang Web được yêu cầu

GoLaunch sẽ không bắt đầu thực hiện dự án cho đến khi nhận được tất cả những dữ liệu thông tin yêu cầu từ phía khách hàng. Nếu nội dung không được khách hàng cung cấp trong vòng 14 ngày kể từ khoản thanh toán đầu tiên, GoLaunch sẽ giữ quyền hủy dự án và trả lại khoản thanh toán đầu tiên cho khách hàng trừ 1.100.000VND phí quản trị dự án.

6.2  Một logo thích hợp không được cung cấp

Nếu không có logo, chúng tôi sẽ tạo ra một logo chỉ có mặt chữ cái, sẽ không có biểu tượng hay hình đồ họa, để sử dụng trên trang Web. Việc này sẽ được thực hiện với một mức phí là 1.100.000VND. Nếu bạn lựa chọn dịch vụ này, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng hai phương án để lựa chọn. Nếu không phương án nào được lựa chọn, chúng tôi sẽ hoàn trả lại khoản thanh toán được trả cho đến thời điểm đó và rút khỏi dự án.

Nếu logo được cung cấp có chất lượng kém, chúng tôi có thể vẽ lại logo hiện tại cùng với một mức phí (sẽ được thỏa thuận khi thực hiện) hoặc thiết kế một logo chỉ có mặt chữ cái như trên.

Nếu bạn không đồng ý với mức phí cho việc vẽ lại hoặc thiết kế logo, chúng tôi sẽ giữ quyền từ chối thực hiện dự án.

6.3      Các hình ảnh thích hợp không được cung cấp

Nếu bạn không cung cấp ít nhất 4 hình ảnh với chất lượng chụp ảnh tốt, GoLaunch sẽ cung cấp cho bạn một hướng dẫn cụ thể cách chụp các bức ảnh mới hoặc sẽ giới thiệu cho bạn các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp của chúng tôi. Nếu bạn không cung cấp các bức ảnh thích hợp, chúng tôi sẽ có quyền từ chối thực hiện dự án. Chất lượng ảnh và sự tương thích của các bức ảnh được đánh giá bởi GoLaunch và sẽ không được tranh luận gì thêm.

7 Chi phí ban đầu và thanh toán

7.1  Gói chi phí tiêu chuẩn

Chi phí cho gói tiêu chuẩn là khoản phí được nêu rõ trên trang Web vào thời điểm chấp nhận dự án và sẽ được xác nhận trong email gửi đến khách hàng từ GoLaunch. Bằng việc chấp nhận các điều khoản và điều kiện và thanh toán khoản phí đặt cọc như được nêu chi tiết trong Hoá đơn, bạn được coi là đã chấp nhận khoản phí này. Phí gói tiêu chuẩn có thể thay đổi tuỳ từng thời điểm.

7.2  Chi phí cho các dịch vụ bổ sung

Chi phí cho bất kỳ các dịch vụ bổ sung đã được nêu rõ tại trang Web của GoLaunch tại phần Các câu hỏi thường gặp. Một bản tóm tắt các chi phí bổ sung sẽ được gửi đến bạn qua email sau bước đăng ký và khoản phí đặt cọc cho các dịch vụ bổ sung này sẽ được thêm vào hoá đơn.

7.3  Thanh toán

Việc thanh toán đặt cọc phải được thực hiện trước khi công việc bắt đầu và sẽ được yêu cầu qua email kèm với một hoá đơn. Chi phí này bao gồm 50% giá trị gói phí tiêu chuẩn và 50% giá trị các dịch vụ bổ sung ngoại trừ chi phí chụp ảnh sẽ được thanh toán đầy đủ vào đầu dự án. Chi phí còn lại sẽ được thanh toán sau khi công việc hoàn thiện và trước khi tải trang lên máy chủ hoặc ra mắt các tài liệu. Thanh toán được coi là có hiệu lực khi khoản phí đã về tài khoản ngân hàng của GoLaunch.

Phí dịch vụ được thanh toán qua chuyển khoản đến một ngân hàng tại Việt Nam. Thông tin thanh toán chi tiết sẽ được cung cấp trong hoá đơn GoLaunch gửi. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí phụ trội xảy ra khi khoản thanh toán đến từ tài khoản bên ngoài Việt Nam.

7.4  Hóa đơn VAT

Một hóa đơn VAT sẽ được xuất vào cuối dự án và sẽ được gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ được khách hàng cung cấp. Nếu dự án được huỷ trước thời điểm ra mắt trang Web, một hoá đơn đỏ GTGT sẽ được xuất cho tất cả khoản phí đã được thanh toán.

8 Gia hạn thoả thuận

Sau khoảng thời gian 12 tháng đầu tiên (bắt đầu từ ngày thực hiện thoả thuận), trang Web sẽ tiếp tục hoạt động trên cùng một máy chủ với mức phí hàng năm là 3.300.000VND (đã bao gồm thuế). Phí này sẽ được trả vào sau mỗi khoảng thời gian 12 tháng.

Chi phí này sẽ được trả trước cho GoLaunch và sẽ được xuất hoá đơn trong vòng 30 ngày trước ngày đến hạn gia hạn. Nếu khoản chi phí này không được thực hiện thanh toán vào ngày đến hạn gia hạn, máy chủ và tên miền sẽ hết hiệu lực và trang Web của bạn sẽ không còn hoạt động nữa.

Trong trường hợp chi phí gia hạn tăng, GoLaunch sẽ gửi thông báo đến toàn bộ khách hàng ít nhất 60 ngày trước ngày đến hạn gia hạn. Chi phí sẽ không vượt quá 10% trong bất kỳ giai đoạn thời gian 12 tháng. Nếu bạn đã mua dịch vụ cung cấp tài khoản email từ GoLaunch, phí gia hạn dịch vụ này cũng sẽ được yêu cầu thanh toán cùng thời điểm gia hạn sử dụng trang Web. Các địa chỉ email này sẽ chỉ hoạt động khi tài khoản đăng ký sử dụng trang Web GoLaunch của bạn còn hiệu lực.

9 Khách hàng huỷ bỏ dự án

9.1  Huỷ bỏ trước khi ra mắt trang Web

Quyết định hủy bỏ dịch vụ của khách hàng trước khi trang Web được ra mắt và trước khi thanh toán cuối cùng được thực hiện với bất cứ lý do gì phải được khách hàng yêu cầu dưới dạng văn bản qua email gửi đến hòm thư services@golaunch.site. Quyết định huỷ dự án sẽ có hiệu lực kể từ khi nhận được thông báo. GoLaunch sẽ không làm thêm bất kỳ công việc nào liên quan đến trang Web, bạn sẽ không nhận được bất kỳ tập tin trang Web hoặc các đoạn nội dung đã được chỉnh sửa và trang Web sẽ không bao giờ được ra mắt. Khoản phí đặt cọc sẽ không được hoàn nếu khách hàng quyết định huỷ bỏ dịch vụ với bất kỳ lý do nào.

9.2  Huỷ bỏ tại thời điểm hết thời hạn 12 tháng

Nếu bạn không thanh toán phí gia hạn đúng hạn, hoặc quyết định không muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ vào thời điểm khi hết thời hạn 12 tháng (giai đoạn ban đầu hoặc các giai đoạn sau khi đã gia hạn) GoLaunch sẽ gỡ bỏ trang Web của bạn và nó sẽ không còn được lên sóng. Xem thêm 9.4.

GoLaunch sẽ giữ các tập tin trên trang Web trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày huỷ dự án. Nếu bạn muốn mua các tập dữ liệu trong giai đoạn này, bạn phải trả một mức phí là 6.000.000VND. Sau khoản thanh toán này, GoLaunch sẽ gửi đến bạn tất cả các tập tin và sẽ xoá chúng trên máy chủ của chúng tôi. Nếu bạn không yêu cầu mua các tập tin trong khoảng thời gian ba (03) tháng, chúng tôi sẽ xoá toàn bộ các tập tin. GoLaunch sẽ không chịu trách nhiệm cho việc mất mát dữ liệu trong quá trình gỡ bỏ dịch vụ.

9.3  Huỷ bỏ trong khoảng thời gian 12 tháng

Nếu bạn muốn trang Web được gỡ bỏ (và không còn lên sóng) trong giai đoạn 12 tháng mà bạn đã trả phí (ví dụ, trong trường hợp Nhà hàng bạn đóng cửa) bạn có thể gửi email đến services@golaunch.site và yêu cầu gỡ bỏ trang Web. GoLaunch sẽ thực hiện yêu cầu trong vòng 14 ngày kể từ khi nhận được thông báo. Sẽ không phát sinh thêm phí cho việc dỡ bỏ trang Web. Không áp dụng hoàn tiền nếu bạn huỷ dịch vụ trong khoảng thời gian 12 tháng. Xem thêm 9.4.

9.4  Huỷ bỏ hoặc tài khoản email hết hiệu lực

Nếu bạn có tài khoản email được thiết lập bởi GoLaunch, các địa chỉ email này sẽ không truy cập được khi tài khoản của bạn hết thời gian đăng ký hoặc khi bạn huỷ bỏ tài khoản.

Trong cả hai trường hợp, bạn có trách nhiệm phải sao lưu hòm thư của mình từ máy chủ hòm thư của bạn, ví dụ Outlook hoặc Mac Mail. Điều này phải được thực hiện trước khi thời hạn đăng ký của bạn hết hạn hoặc trước khi bạn yêu cầu gỡ bỏ trang Web hoặc xoá các địa chỉ email. GoLaunch sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin email mất mát nào.

10  GoLaunch huỷ bỏ dự án

Nếu, vì bất kì lí do nào, GoLaunch hủy bỏ dịch vụ trước khi trang Web được lên sóng, bạn sẽ được hoàn trả đầy đủ nhưng sẽ không được nhận tập tin hay các dữ liệu thông tin khác. Sẽ không có khoản phí bồi thường. Khoản tiền hoàn trả lại sẽ được giới hạn trong các khoản thanh toán từ phía khách hàng tính cho đến ngày hủy bỏ dự án.

Nếu, vì bất kì lí do nào, GoLaunch hủy bỏ dịch vụ sau khi trang Web được lên sóng, chúng tôi sẽ chuyển giao tên miền và máy chủ đến bạn và sẽ cung cấp thông tin đầy đủ truy cập đến back-end của WordPress (miễn phí). Kể từ đó, bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm với việc gia hạn và cập nhật trang Web và GoLaunch sẽ không thực hiện gì thêm. Sẽ không có hoàn tiền cũng như không có bất kỳ bồi thường nào.

11  Chuyển giao tên miền

Nếu GoLaunch đã thay bạn mua một tên miền và bạn muốn tên miền đó được chuyển giao sang tên bạn, tên miền có thể được chuyển giao cho bạn với một phí chuyển giao tiêu chuẩn tại thời điểm đó cộng với một phí quản trị là 400.000VND. Việc này phải được sắp xếp và thanh toán đầy đủ trước ngày gia hạn.

Trường hợp ngoại lệ đã được nêu rõ trong Khoản 10: nếu GoLaunch huỷ bỏ dự án trước khi trang Web được lên sóng, tên miền sẽ được chuyển giao cho bạn miễn phí.

12  Mua tập tin trang Web

Nếu bạn huỷ bỏ dự án hoặc không gia hạn sau khi ra mắt trang Web, GoLaunch sẽ giữ các tập tin trên trang Web trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày huỷ dự án. Nếu bạn muốn mua các tập dữ liệu trong giai đoạn này, bạn phải trả một mức phí là 6.000.000VND. Sau khoản thanh toán này, GoLaunch sẽ gửi đến bạn tất cả các tập tin và sẽ xoá chúng trên máy chủ của chúng tôi. Nếu bạn không yêu cầu mua các tập tin trong khoảng thời gian ba (03) tháng, chúng tôi sẽ xoá toàn bộ các tập tin. GoLaunch sẽ không chịu trách nhiệm cho việc mất mát dữ liệu trong quá trình gỡ bỏ dịch vụ.

13  Ý kiến khách hàng

Trang Web được xây dựng dựa vào các trang Web mẫu có thể được xem tại đây. Bạn có thể lựa chọn màu sắc và kiểu chữ trong Mẫu đơn cung cấp dữ liệu và sẽ cung cấp hình ảnh và logo.

Màu sắc và kiểu chữ sẽ được lựa chọn bởi GoLaunch dựa vào thông tin được bạn cung cấp ở giai đoạn hoàn thiện đơn đăng ký.

Bạn sẽ có cơ hội được xem trước diện mạo và nội dung trang Web một khi bản thảo thiết kế được hoàn thiện. Vào giai đoạn này, bạn có thể gửi một (01) yêu cầu chỉnh sửa bằng việc điền thông tin và gửi lại biểu mẫu yêu cầu chỉnh sửa. Chúng tôi sẽ chỉ thực hiện chỉnh sửa về màu sắc và kiểu chữ và sẽ không thực hiện chỉnh sửa bất cứ khía cạnh nào liên quan đến bố cục trang Web, hình ảnh hay nội dung. Nếu bạn muốn thay đổi hình ảnh hay nội dung trên trang Web, bạn có thể tự mình thực hiện sau khi trang Web được ra mắt dựa vào bản hướng dẫn cụ thể của GoLaunch.

Trong trường hợp trang Web có nhiều hơn một ngôn ngữ. Bạn sẽ xem bản thảo của một ngôn ngữ trước. Ngôn ngữ thứ hai sẽ được phát triển một khi bản thảo ngôn ngữ đầu tiên được chấp thuận. GoLaunch sẽ không thực hiện bất cứ thay đổi nào với ngôn ngữ thứ hai.

14  Thời gian hoàn thiện dự án

Sau khi bạn cung cấp toàn bộ các dữ liệu được yêu cầu bởi GoLaunch (xem khoản 6), bản thảo đầu tiên của trang Web sẽ được gửi đến bạn để xem xét trên một trang Web chạy thử nghiệm trong vòng 3 ngày làm việc. Bất kỳ thay đổi được yêu cầu bởi bạn (xem khoản 13) sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc và trang Web sẽ được thiết lập và đăng tải đến địa chỉ URL của bạn trong vòng 2 ngày làm việc sau khi khoản thanh toán của bạn về tài khoản ngân hàng của GoLaunch.

Ngày làm việc được nói đến sẽ là từ Thứ Hai đến Thứ Sáu và kể từ ngày làm việc kế tiếp ngày nhận được dữ liệu hoặc khoản thanh toán.

15  Trình duyệt Web

GoLaunch cố gắng hết sức trong việc thiết kế trang Web của bạn để đa số các khách hàng truy cập có thể xem được. Các trang Web được thiết kế tương thích với hầu hết các trình duyệt Web phổ biến hiện nay. Khách hàng chấp thuận rằng GoLaunch không thể đảm bảo mọi chức năng hoạt động tốt với mọi trình duyệt trên các hệ điều hành khác nhau.

Trong khi bạn tiếp tục trả cho việc gia hạn sử dụng trang Web, chúng tôi sẽ cập nhật trang Web nếu cần thiết để chắc chắn trang Web hoạt động tốt với những cập nhật mới của phần mềm trình duyệt.

16  Máy chủ và Internet

Trang Web sẽ được lưu trữ trên một máy chủ chia sẻ được cung cấp bởi bên thứ 3. GoLaunch không phải chịu trách nhiệm cho bất cứ thời gian trang Web tạm ngừng hoạt động gây ra bởi lỗi của dịch vụ máy chủ. GoLaunch cũng sẽ phải chịu trách nhiệm cho các lỗi mạng internet địa phương hoặc quốc tế, ví dụ, vấn đề liên quan đường dây cáp quốc tế của Việt Nam.

17  Mặc định

Sau khi hóa đơn được gửi tới bạn, chúng tôi sẽ gửi những thư nhắc nhở thanh toán đến địa chỉ email được cung cấp sau 14 ngày và 21 ngày nếu như hóa đơn vẫn chưa được thanh toán. Nếu hóa đơn vẫn không được thanh toán sau 30 ngày tính từ ngày hóa đơn được gửi sẽ được coi là không thanh toán đúng kỳ hạn. Vào thời điểm đó, chúng tôi sẽ được tùy ý xóa bỏ mọi thông tin dữ liệu của bạn khỏi máy chủ của chúng tôi. Việc xóa bỏ các thông tin dữ liệu này không làm giảm nghĩa vụ thanh toán của bạn với bất kỳ khoản phí nào chưa được thanh toán.

18  Bồi thường

Mọi dịch vụ của GoLaunch chỉ được sử dụng với các mục đích hợp pháp và không được bao gồm bất kỳ nội dung nào vi phạm Pháp luật Việt Nam.

Bạn đồng ý sẽ bồi thường và chứng minh chúng tôi không liên quan đến bất kỳ khiếu nại về việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi gây thiệt hại đến bạn hay bất kỳ bên nào khác hoặc trái với Pháp luật Việt Nam.

19  Bản quyền

Bạn giữ bản quyền với các nội dung, dữ liệu thông tin, tập tin hay tập tin đồ họa logo do bạn cung cấp, và trao quyền cho GoLaunch được đăng và sử dụng các thông tin đó. Bạn phải có sự cho phép và quyền sử dụng bất kỳ thông tin hoặc các tập tin thuộc bản quyền của bên thứ ba. Bạn có trách nhiệm gia hạn cho phép GoLaunch quyền sử dụng cùng một tệp thông tin và đồng ý bồi thường thiệt hại và đảm bảo GoLaunch không liên quan đến bất kỳ và tất cả các khiếu nại đến từ sơ suất của bạn hoặc khi bạn không có thể xin phép sử dụng các tập tin có bản quyền.

20  Dấu bản quyền

Một dấu bản quyền và đường link dẫn đến trang Web của GoLaunch sẽ xuất hiện hoặc ở dạng một dòng chữ nhỏ hoặc một hình hoạ nhỏ ở cuối trang Web. Nếu bạn muốn loại bỏ dấu bản quyền này, một mức phí 2.200.000VND sẽ được áp dụng.

21  Khách hàng thực hiện thay đổi sau khi ra mắt trang Web

GoLaunch sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thay đổi nào từ phía bạn hoặc bởi các nhà cung cấp của bạn một khi trang Web đã được đưa vào hoạt động và thông tin truy cập vào Editor đã được cung cấp. Các thay đổi này bao gồm, nhưng không giới hạn, các hành động bổ sung, sửa đổi hoặc xáo bỏ.

22  Luật căn cứ

Bản thỏa thuận này sẽ chịu sự quản lý và được giải thích theo pháp luật của Việt Nam. Hai bên đều có nghĩa vụ phải thực hiện đúng theo Bản thoả thuận và cố gắng giải quyết bất kỳ tranh chấp phát sinh từ Bản thoả thuận này bằng biện pháp thảo luận giữa hai bên.

23  Trách nhiệm pháp lý

GoLaunch tuyên bố GoLaunch, nhân viên của GoLaunch hoặc đại lý của GoLaunch không chịu bất kì trách nhiệm nào về những khoản dưới đây:

 • Mất mát hoặc thiệt hại gây ra bởi các thông tin không chính xác;
 • Mất mát hoặc thiệt hại gây ra do thiếu sót;
 • Mất mát hoặc thiệt hại gây ra bởi sự chậm trễ hoặc sai sót, bất kể là do sơ suất hay các nguyên nhân nào khác trong quá trình sản xuất trang Web;
 • Mất mát hoặc thiệt hại gây ra cho tập tin/hình ảnh của khách hàng cung cấp cho trang Web. Bất kể mất mát hoặc thiệt hại gây ra bởi sơ suất hoặc do các lý do nào khác.

Toàn bộ trách nhiệm pháp lý của GoLaunch đối với Khách hàng về bất kỳ yêu cầu bồi thường nào hoặc vi phạm Bản thoả thuận này, dù phát sinh từ sự sơ suất hay không, sẽ bị giới hạn trong những khoản chi phí trả cho các dịch vụ theo Bản thoả thuận này đối với những vi phạm đã xảy ra.

24 Khách hàng bên ngoài Việt Nam

Đối với các khách hàng sinh sống ngoài lãnh thổ Việt Nam, chi phí được nêu trên trang Web này (bao gồm thuế GTGT) sẽ được chuyển đổi từ VND (Việt Nam Đồng) sang đơn vị tiền tệ của khách hàng tại thời điểm xuất hoá đơn. Thanh toán có thể được thực hiện qua chuyển khoản Ngân hàng, Paypal hoặc Transfer Wise. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm cho bất cứ khoản phí phát sinh từ việc chuyển khoản thanh toán này.

25  Các thay đổi đối với Điều khoản và Điều kiện

GoLaunch có quyền, theo ý riêng của chúng tôi, sửa đổi hoặc thay thế các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào. Nếu bản sửa đổi có ý nghĩa quan trọng, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp thông báo ít nhất 30 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Những gì làm nên một thay đổi sẽ được xác định theo quyết định của chúng tôi.

26  Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến Các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại services@golaunch.site